İSG Yasası’nda Cezalar 5 Kat Arttı!

30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bilgi veren Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği (BİGDER) Başkanı Mesut Toraman, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmayan işverenlere yasanın ağır yükümlülükler getirdiğini söyledi.
İSG YASASI’NDA CEZALAR 5 KAT ARTTI!
BİGDER BAŞKANI MESUT TORAMAN: UZMANLAR GERÇEK ANLAMDA MESLEKİ BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMALI
4 Temmuz 2012
BURSA- 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili bilgi veren Bursa İş Sağlığı ve Güvenliği Derneği (BİGDER) Başkanı Mesut Toraman, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurmayan işverenlere yasanın ağır yükümlülükler getirdiğini söyledi.
BİGDER Başkanı Mesut Toraman, İSG Yasası’nda iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere verilecek cezaların 5’e katlandığını belirtti. Toraman, uzman veya hekim çalıştırmayan işyerlerine, uzman veya hekim çalıştırmadıkları her ay ve her biri için ayrı ayrı 5 bin TL; sağlık taraması yaptırmadığı her bir çalışan için 2 bin TL ceza uygulanacağını vurguladı. Toraman, Risk Değerlendirmesi yaptırmayan işverene 3 bin TL ayrıca Risk Değerlendirmesi yaptırmadığı her bir ay için 4 bin 5 yüz TL, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilmeyen her bir çalışan için de bin TL para cezası verileceğini belirtti.
İş yeri kapatma cezaları uygulamaya başlandı
Toraman, “ Yeni yasa ile birlikte belgeleri geçersiz olan 4 bine yakın uzmanın belgeleri geçerli hale getirilmiştir. Belgesini yenileyen iş güvenliği uzmanlarının ve iş yeri hekimlerinin belgelerini kullanabilmeleri amacıyla; belge tarihlerini dikkate alarak bu tarihin üzerinden 5 yıl veya daha fazla geçmiş olması durumunda bu kişilerin bakanlıkça yetkilendirilmiş olan eğitim kurumlarından ilgili iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği  için düzenlenen Yenileme Eğitim programlarına katılmaları gerekmektedir. Yasayla birlikte uzman sayısının artmasıyla beraber denetimler sıkılaştırılmış ve işyeri kapatma cezaları da uygulanmaya başlamıştır” dedi.
Mesleki bağımsızlık kazanmalı
Uzmanların mesleki bağımsızlıklarına dikkat çeken BİGDER Başkanı Mesut Toraman, yasada yer alan “‘İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları; görevlendirildikleri işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir’ hükmünün uygulanabilir olduğunu düşünmüyoruz. Uzmanın mesleki bağımsızlığını sağlaması İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin ücretini SGK primlerinden aktarılacak bir fondan alması veya işverenlerin uzman ve hekimin işine son verebilmesinin mahkeme kararı ile yapılabilmesiyle olacağı kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.
İşçi tanımının yerine, çalışan tanımının getirildiğini kaydeden Toraman, çocuk işçiliğinin kaldırıldığını ancak, 17 yaş olan genç işçi yaşının 16 yaşa indirildiğini Ağır ve Tehlikeli işler ile ilgili yönetmelik düzenlenirken bu durumun olumlu yönde giderilebileceğini ifade etti.
İş yeri hemşiresi ve sağlık güvenlik destek elemanı yasada yer alıyor
İşyeri hemşireliğinin kanunla tekrar geri gelmesini olumlu olarak değerlendiren Toraman, yeni bir tanım olarak yer alan sağlık güvenlik destek elemanının ise asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme koruma tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım, ve yeterli eğitime sahip olacak kişilerin yürüteceğini belirtti.

Fotoğraflar

  • Facebook
  • Twitter
  • FriendFeed
  • RSS
  • Google Bookmarks
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • MySpace
  • Live
  • Add to favorites
Bu yazı BİGDER kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.